Nätverket Naturens rättigheter i Sverige

Nätverket Naturens rättigheter i Sverige arbetar för ett skifte i relationen mellan människa och natur genom det juridiska systemet. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Jordens ekosystem och livsformer ses som subjekt med inneboende rättigheter att existera, vilket avspeglas i lagen och därmed i samhällets förvaltning på alla nivåer.

 

 

Var med du också!

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkmc8gxp3rDhaicO6eTTXKRO0vYpjkxv4uAxC4xqI5GOzk_g/viewform?embedded=true" width="640" height="709" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading…</iframe>

Gå med som organisation?

Är du en grupp eller organisation som arbetar aktivt för Naturens rättigheter?

Om du

  • står bakom nätverkets syfte och mål och arbetar aktivt för Naturens rättigheter,
  • utgörs av en grupp på minst två personer och har intentionen att finnas under minst två år,
  • har ett nedskrivet syfte och inriktning,

så kan du vara med i nätverket som en operativ medlem! Hör av dig till pella.thiel@endecocide.se så berättar vi mer om vad det kan innebära.

Se nedan organisationer som idag är nätverkets medlemmar.