I Göteborg finns ett nätverk av aktörer som arbetar med naturens rättigheter på lokal nivå, med målsättning att bredda kunskapen om frågan i Göteborg, skapa nätverk samt stötta det nationella arbetet. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill medverka i arbetsgruppen, anordna en föreläsning eller en workshop eller bara veta mer om frågan.

Kommunicera med oss i vår Facebookgrupp!

Kontaktperson för Göteborg är arcipasanen[@]gmail.com