Ännu en av Colombias floder får rättigheter

Ytterligare en flod i Colombia har erkänts som rättssubjekt genom ett domstolsbeslut i oktober...

Läs mer