Svenska kyrkan beslutar att inkludera Naturens rättigheter i undervisningen

Svenska kyrkans kyrkomöte beslutade i november att inkludera Naturens rättigheter i...

Läs mer