Rights of Nature Sweden

Rights of Nature Sweden är en ideell förening som verkar nationellt och internationellt för att naturens rättigheter erkänns och respekteras i lagar och andra samhällsinstitutioner. Föreningen är ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden.