NATURENS RÄTTIGHETER

Om naturens rättigheter

Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses som subjekt med inneboende rättigheter att existera. Ett sådant skifte innebär nya spelregler och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en harmonisk framtid. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden.

Läs mer om naturens rättigheter hos Lodyn.

Senaste nytt

Svenska Kyrkans Unga bakom ekocid som internationellt brott

Svenska Kyrkans Unga bakom ekocid som internationellt brott

Svenska Kyrkans Unga ställer sig bakom kraven att erkänna ekocid som ett internationellt brott och uppmanar Svenska kyrkan att göra detsamma. Det är en rättvisefråga, enligt uttalandet från riksårsmötet den 5-7 augusti: "Som en del av den världsvida kyrkan har vi...

läs mer
Det finns ett utkast till Deklaration om Moder Jords rättigheter, som skrevs i Cochabamba, Bolivia år 2010. Ge din röst för att FN ska anta den!

Varför behövs en sådan deklaration? Lyssna på några röster nedan:

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Några videoklipp om Naturens rättigheter.