NATURENS RÄTTIGHETER

Om naturens rättigheter

Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses som subjekt med inneboende rättigheter att existera. Ett sådant skifte innebär nya spelregler och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en harmonisk framtid. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden.

Läs mer om naturens rättigheter hos Lodyn.

Senaste nytt

Två forskningsprojekt om naturens rättigheter

Naturens rättigheter har fått allt bredare genomslag och på senare år även letat sig in i den svenska forskarvärlden. Två forskningsprojekt tar sig an frågan om naturens rättigheter som en möjlighet att nå en kursändring i en ekologisk kris och för att kunna nå de...

läs mer
Naturens rättigheter för första gången i internationell policy

Naturens rättigheter för första gången i internationell policy

I november i år beslutade Panamas högsta domstol att kontraktet för ett kanadensiskt bolag att bryta koppar inte är förenligt med författningen. Beslutet gäller Cobre Panama, en av världens största koppargruvor som står för inte mindre än 1% av världens koppar och 5%...

läs mer
Det finns ett utkast till Deklaration om Moder Jords rättigheter, som skrevs i Cochabamba, Bolivia år 2010. Ge din röst för att FN ska anta den!

Varför behövs en sådan deklaration? Lyssna på några röster nedan:

Några videoklipp om Naturens rättigheter.