NATURENS RÄTTIGHETER

Om naturens rättigheter

Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses som subjekt med inneboende rättigheter att existera. Ett sådant skifte innebär nya spelregler och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en harmonisk framtid. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden.

Läs mer om naturens rättigheter hos Lodyn.

Senaste nytt

Nytt verktyg för ekologisk rättsfilosofi

Naturens rättigheter är ett fält som rör sig fort! För att ge en överblick har Eco-Jurisprudence Monitor skapats, en interaktiv online-plattform som sammanställer initiativ inom ekologisk rättsfilosofi. Den vänder sig till alla som vill veta mer om denna globala...

läs mer

Mar Menor – första ekosystemet med rättigheter i Europa

I juli 2022 antog Spaniens kongress en lag som utser Mar Menor, Europas största saltvattenslagun, som juridiskt subjekt med rättigheter. I september ratificerades lagen av senaten. Mar Menor hotas av industriellt jordbruk med läckage av närsalter och bekämpningsmedel....

läs mer
Det finns ett utkast till Deklaration om Moder Jords rättigheter, som skrevs i Cochabamba, Bolivia år 2010. Ge din röst för att FN ska anta den!

Varför behövs en sådan deklaration? Lyssna på några röster nedan:

Några videoklipp om Naturens rättigheter.