Panamas högsta domstol har enhälligt beslutat att koppargruvan Cobré Panamá strider mot konstitutionen, efter veckor av protester i hela landet. Enligt president Laurentino Cortizo kommer en process för att stänga gruvan snart att inledas. I domstolens beslut hänvisas till den nationella lagen om naturens rättigheter, (lag 287 som antogs i februari 2022) som ett av skälen att inte tillåta gruvan.

Domstolen bekräftade att naturen är föremål för rättigheter, inklusive att skyddas, återställas och att återskapa sina livscykler. I enlighet med dessa rättigheter bekräftade domstolen att Panamas regering är skyldig att utveckla ”nödvändig offentlig politik för att säkerställa ’naturens högsta intresse’ för dess inneboende värde, och oavsett det instrumentella värde den har för människor.” Domstolen fastställde sedan att gruvavtalet inte uppfyllde detta eftersom det inte innehöll några strikta åtgärder för att förhindra miljöskador.

Cobré Panamá är en av världens största koppargruvor, den står för 1 % av kopparutvinningen globalt och för 5% av Panamas BNP. Protesterna mot gruvan är de största i Panama på decennier. De inleddes i oktober efter regeringens omförhandling av kontraktet med ett kanadensiskt gruvföretag, First Quantum Minerals, som skulle ha utökat gruvdriften under de kommande 20 åren. Gruvan är belägen i den mesoamerikanska biologiska korridor som delas av flera stater för att underlätta spridning för djur- och växtarter. Motståndarna hävdade att en utökad prospektering ytterligare skulle förstöra de kustnära regnskogar som förser regionen med sötvatten, skada ursprungsbefolkningen och utrotningshotade arter.

-Högsta domstolens hänvisning till Panamas lag om naturens rättigheter har stor betydelse och är ett konkret exempel på hur lagar om naturens rättigheter, inspirerade och informerade av vetenskap, kan användas för att skydda naturen. Jag beundrar verkligen folket i Panama för att de försvarar naturen med sådan beslutsamhet och uthållighet, säger Callie Veelenturf, marinbiolog som engagerat sig för naturens rättigheter i Panama.

Tidigare i år beslutade en domstol i Ecuador, hittills det enda landet med naturens rättigheter i konstitutionen, om att stoppa kopparbrytningen i en av världens mest artrika skogar. Provinsdomstolen i Imbabura beslutade den 29 mars att den chilenska kopparproducenten Codelco och Ecuadors Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) hade brutit mot lokalsamhällenas konstitutionella rätt till samråd samt mot naturens rättigheter, och upphävde därmed deras gruvdriftslicenser.