Globalt medborgarråd erkänner naturens rättigheter under COP26

Ett globalt medborgarråd, Global Citizens Assembly, deklarerar att naturen har ett inneboende värde och rättigheter samt att de mänskliga rättigheterna är oupplösligt sammanflätade med naturens rättigheter. 

Läs mer