Ett globalt medborgarråd, Global Citizens Assembly, har bildats med syfte att samla människor över hela världen för att svara på frågan: Hur kan mänskligheten adressera klimatkrisen och den ekologiska krisen på ett rättvist och effektivt sätt?

Under FN:s klimatmöte COP26 kom rådet med en deklaration som bland annat konstaterade att naturen har ett inneboende värde, samt att de mänskliga rättigheterna är oupplösligt sammanflätade med naturens rättigheter.  Vi måste ändra våra livsstilar för att respektera naturens rätt till liv och existens. Ekocid behöver bli ett internationellt brott, enligt deklarationen.

Rådet består av två delar: den som nu lämnat in en deklaration är Core Assembly med 100 deltagare, valda genom lottning, som representerar mänsklighetens mångfald. Det finns även ett material för Community Assemblies som vem som helst kan samla i sitt lokalsamhälle, skola, arbetsplats eller trossamfund för att diskutera och gemensamt lära sig samt samla synpunkter och idéer till den huvudrapport som kommer i mars 2022.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres säger om medborgarrådet: ”The Global Citizens’ Assembly för COP26 är ett konkret sätt att visa hur vi kan accelerera handling genom solidaritet och makt som utgår från folket.”

Projektet involverar organisationer i över 50 länder och visionen är ett permanent globalt medborgarråd med över 10 miljoner deltagare till 2030.

Läs mer https://globalassembly.org/

Hela skrivningen om naturens rättigheter:

(5i) We acknowledge that Nature has intrinsic value and rights, as stated in the Declaration on the Rights of Mother Earth. The rights of Nature are inextricably linked with the rights of humans, they should be interpreted and applied harmoniously.

(5ii) All beings on Earth form an interconnected whole, each of them playing an essential role in sustaining ecosystems. We humans must remember that we are part of Nature. We must learn to coexist with other components of Nature and to approach them with care and respect. We must change our ways of life to protect the right to life and the right to exist of Nature with all its diversity.

(5iii) Ecocide has to be codified as a crime in the international and national laws, applicable to governments and corporations. It has to be firmly enforced alongside existing environmental protection laws.

(5iv) To raise awareness on Ecocide and the rights of Nature, governments must promote education and community engagement.