Påve Franciscus uppmanar det internationella samfundet att erkänna ekocid som brott! Han sällar sig därmed till ett upprop från Kyrkornas världsråd från i juni om samma sak. Det finns  alltså en stark rörelse inom kristenheten att skydda Skapelsen genom att utkräva ansvar av den som har en allvarlig påverkan på naturen.

Under XX International Congress of Penal Law på temat “Criminal Justice and Corporate Business” i Vatikanen 13-16 november meddelade påven Franciscus att katolska kyrkan planerar att introducera begreppet ‘ekologisk synd’ i katekesen. ”Det brådskar att införa en elementär känsla för rättvisa, så att visst uppträdande som företag är ansvariga för inte förblir utan straff,” sa påve Franciscus.

”Viktigast bland dessa brott är gärningar som kan betraktas som ‘ekocid’, allvarlig förorening av luft, mark och vatten, storskalig förstörelse av flora och fauna, och alla handlingar som kan innebära ekologiska katastrofer eller förstörelse av ekosystem”, fortsatte han, och uppmanade det internationella samfundet att erkänna ekocid som ett femte brott mot freden inom Romstadgan.

“Vid detta tillfälle, och genom er, vill jag vädja till alla ledare och representanter i denna sektor att hjälpa till att skydda vårt gemensamma hem genom lagstiftning”, sa påven till konferensens deltagare.

Läs mer

Läs mer om ekocid som brott hos End Ecocide Sweden

Bli Earth Protector

 

En kommentar från Pella Thiel, vice ordförande i End Ecocide Sweden.