I juli 2022 antog Spaniens kongress en lag som utser Mar Menor, Europas största saltvattenslagun, som juridiskt subjekt med rättigheter. I september ratificerades lagen av senaten. Mar Menor hotas av industriellt jordbruk med läckage av närsalter och bekämpningsmedel. Människor runt lagunen har engagerat sig för dess hälsa och samlat in över 600 000 namnunderskrifter för att skydda lagunen. Den nya lagen erkänner Mar Menors rätt att existera som ekosystem och utvecklas naturligt, med rätt till skydd och restaurering. Detta är första gången i Europa som ett ekosystem får status som rättssubjekt.

Nedan berättar juristen Eduardo Salazar Ortuño, som arbetat med fallet, hur det har gått till och vad det betyder.