Naturens rättigheter kränks systematiskt i Sveriges skogar. Vi har i decennier vetat att Sverige inte lever upp till vare sig egna eller internationella miljömål. I överenskommelsen mellan rege­ringen, C och L står att ”staten ska vara en föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”. Löfvén säger att ”det är regeringens uppgift att bevara den svenska naturen för kommande generationer”.

Statens skogsbolag Sveaskog skulle genast kunna göra mycket för att leva upp till dessa mål och utfästelser. Tillsammans med 22 andra organisationer skriver Naturens rättigheter i Sverige under ett upprop i DN idag.

Du kan också skriva under – på www.varskog.nu

 

Media om uppropet:

https://www.dn.se/debatt/andra-sveaskogs-direktiv-mer-skog-maste-fa-skydd/
https://www.natursidan.se/nyheter/23-miljoforeningar-kraver-att-skog-skyddas-lanserar-allmant-upprop/
https://www.sydsvenskan.se/2019-02-05/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen
https://omni.se/dags-att-tanka-om-for-att-skydda-svenska-skogen/a/J1mMQj
https://www.unt.se/nyheter/omvarld/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen-5207748.aspx
http://www.blt.se/tt-inrikes/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen/
https://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen-ntm12957366.aspx
https://www.eposten.se/nyheter/omvarld/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen-unt5207748.aspx
https://www.nt.se/nyheter/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen-om5749364.aspx
https://www.mvt.se/nyheter/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen-om5749364.aspx
http://www.barometern.se/tt-inrikes/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen/
http://www.hn.se/nyheter/sverige/organisationer-kräver-mer-skydd-för-skogen-1.13009841
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPMjEJ/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen
https://www.kuriren.nu/nyheter/organisationer-kraver-mer-skydd-for-skogen-nm5023929.aspx
http://www.gp.se/nyheter/sverige/organisationer-kräver-mer-skydd-för-skogen-1.13009833