Activist and organizer Sean Nestor signs a banner during the Lake Erie Bill of Rights election watch party at Michael’s Bar & Grill in Toledo, Ohio on Tuesday, Feb. 26, 2019.

Invånarna i Toledo, Ohio, röstade i en historisk folkomröstning den 26 februari ja till Lake Erie Bill of Rights. Deklarationen etablerar rättigheter för Lake Erie att existera, blomstra och utvecklas samt rättigheter för Toledos innevånare till en hälsosam miljö.

Lake Erie är världens elfte största sjö och en av de Stora sjöarna i Nordamerika. På 60-talet var sjön så förorenad att den allmänna uppfattningen var att Lake Erie var död. Ett av dess tillflöden, Cuyahogafloden, fattade eld vid flera tillfällen. Sjön var mer ett avlopp än en sjö, och när själva sjön också brann 1969 fattade även allmänheten eld, med högljudda protester över utsläpp av avlopp från industrier och samhällen. 1972 kom Clean Water Act, en av de första miljölagarna i USA. Den medförde att tillståndet i sjön förbättrades genom stora investeringar i avloppsrening. Men bristen på kretslopp, det systemfel som ledde till Lake Eries tillstånd, var kvar. Och det industriella jordbruket runt sjön intensifierades. Nu, 50 år senare, förvandlas sjön regelbundet till en grön stinkande soppa av giftig algblomning. Lake Erie håller på att kvävas.

Ett antal människor i staden Toledo fick nog. Deras erfarenheter av att miljölagarna inte skyddar naturen är för påtagliga för att ignorera. Toledoans for Safe Water tog saken i egna händer för att utveckla nya regelverk för naturen, i samarbete med Community Environment Legal Defense Fund (som Naturens Rättigheter i Sverige också arbetar tillsammans med).

“We’ve been using the same laws for decades to try and protect Lake Erie. They’re clearly not working,” explained Toledoans for Safe Water activist Markie Miller. “Beginning today, with this historic vote, the people of Toledo and our allies are ushering in a new era of environmental rights by securing the rights of the Great Lake Erie.”

Efter över två års arbete lyckades de få staden att rösta om Lake Erie Bill of Rights. En omröstning som alltså sa ja till att erkänna sjöns rättigheter. Det gör Lake Erie till det första ekosystemet i USA med rättigheter (och nej, det gäller inte samma rättigheter som en människa). Beslutet följer en rad beslut som gett rättigheter till floder, berg och skogsområden i bla Nya Zeeland, Colombia och Indien.

 Läs mer hos Toledo Blade

 

Frågan har fått stor uppmärksamhet i media:

CNN: An Ohio city will vote on whether Lake Erie has the same rights as a person

Guardian: Fighting pollution: Toledo residents want personhood status for Lake Erie

New York Times: Legal Rights for Lake Erie? Voters in Ohio City will decide