FN:s Konvention för Biologisk mångfald (CBD) är den första internationella överenskommelsen som föreslår rättigheter för naturen, något Naturens rättigheter i Sverige arbetat för under året. Det nya utkastet på ramverk för biologisk mångfald post-2020 (motsvarande ett Parisavtal för naturen) som ska antas under COP15 i Kunming, China 2021 innehåller skrivningen: ”Consider and recognize, where appropriate, the rights of nature.” Naturens rättigheter kan vara vändpunkten för ett mänskligt samhälle i samspel med ekosystemen, något som är omöjligt att nå när naturen uppfattas som enbart en resurs för människan, utan röst i mänskliga rättssystem.

-Vi hoppas att denna milstolpe ska inspirera konventionens parter att följa det växande antal länder som erkänner och upprätthåller naturens rättigheter, samtidigt som Naturen får en röst inom Konventionen för Biologisk mångfald, säger Ilana Platkiewicz, Environmental Law Associate at Earth Law Center.

– Att erkänna naturens rättigheter möjliggör en respektfull relation mellan människor och natur. Detta är den transformativa policy som ramverket för biologisk mångfald efterlyser för att uppnå sina mål och skydda den biologiska mångfalden, och därmed även kunna nå andra samhällsmål, säger Pella Thiel, koordinator i Naturens rättigheter i Sverige.

Det första utkastet på post-2020 ramverk för biologisk mångfald släpptes i januari 2020 och innehöll ingenting om naturens rättigheter. Under våren lämnade en koalition av organisationer från civilsamhället (Rights of Mother Earth, Earth Law Center, Rights of Nature Sweden, and Earth Advocacy Youth) in yttranden och förslag på att lyfta in naturens rättigheter, och i augusti kom ett uppdaterat utkast som nämner NR som ”enabling condition” för att uppnå CBD:s något luftiga vision om att till år 2050 leva i harmoni med naturen.

– Att erkänna naturens rättigheter i CBD är ett viktigt steg för att skydda naturen. Vi hoppas att det kommer att stödja vår ambition att naturen ska uppfattas som rättighetsbärare i alla juridiska system, med inneboende rätt att existera och blomstra oavsett eventuellt värde som resurs för människan, säger Doris Ragettli, co-founder of Rights of Mother Earth. 

– Unga över hela världen ligger i framkant för att utveckla nya normer som naturens rättigheter, eftersom vi inser att ‘business as usual’ inte är ett alternativ vare sig för oss eller för Jorden som helhet, säger Hana Begovic, Director and Coordinator of Earth Advocacy Youth.

Håll dig uppdaterad om initiativet genom att fylla i detta formulär

Läs underlaget som skickats till alla konventionens parter: https://www.earthlawcenter.org/s/CBD-Rights-of-Nature.pdf

#     #     #

Earth Law Center (www.earthlawcenter.org) is a 501(c)(3) organization that works to transform the law to recognize and protect nature’s inherent rights to exist, thrive, and evolve. This includes advancing the inherent rights of rivers through initiatives with local partners to secure rights recognition.

Rights of Nature Sweden (www.naturensrattigheter.se) is working with Rights of Nature and Earth jurisprudence as systemic tools for the transition to a society in harmony with nature. We arrange the Earth Rights Conference as a platform for these ideas.

Rights of Mother Earth is a global movement campaign for the adoption of a Declaration of Rights of Mother Earth by the United Nations, to complement the Human Rights Declaration. Sign and share the petition at: www.RightsofMotherEarth.com

Earth Advocacy Youth (https://www.earthadvocacy-youth.org) is a coalition of creative, daring, and skilled young professionals working to identify and apply bold ecocentric solutions and practices through youth-led policy, education and legal action.