Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Anna Sundström,
generalsekreterare för Olof Palmes internationella center skriver på SvD Debatt idag om ekocid. ”Vi ställer oss bakom den växande världsopinion som kräver att storskalig miljöförstörelse bör kriminaliseras. Sverige bör gå i täten för att ekocid (från engelskans ecocide), ska läggas till Romstadgan som ett femte brott i fredstid”, skriver de.

– Mycket välkommet att LO och Olof Palmes internationella center tar ställning för ekocid som internationellt brott, säger Peder Karlsson från End Ecocide Sweden. Det är inte bara ekosystemen som exploateras av den rovdrift som idag är laglig – världens arbetare betalar ett högt pris i form av förstörda livsmiljöer och klimatförändringar, särskilt i det globala Syd.

Om två år bjuder Sverige återigen in världen till en miljökonferens; Sverige skulle då kunna visa att det är möjligt att kombinera välfärdssamhälle, ökad jämlikhet och en radikal omställning, skriver Thorwaldsson och Sundström, och syftar på att det snart är 50 år sedan Palmes regering bjöd in till Stockholmskonferensen -72, den första FN-konferensen om miljöfrågor, där Palme var en av de första att använda begreppet Ecocide, se klippet nedan.

Nu, ett halvt sekel senare, är det hög tid att på allvar ta hand om den natur vi är en del av. Stockholmskonferensen +50, 2022 är ett ypperligt tillfälle att samlas för att införa ett nytt brott mot freden, ekocid, möjligt att åtala vid Internationella brottmålsdomstolen. Den svenska arbetarrörelsen visar vägen till solidaritet med allt levande med denna tydliga debattartikel.

Läs mer om ekocid som brott på www.ecocidelaw.com

 

 

Klipp från ett möte mellan Polly Higgins, juristen som föreslagit ekocid som brott inom Romstadgan, och Jan O Karlsson, minister i Olof Palmes regering som var med och skrev talet Palme håller ovan.