Naturens Rättigheter i Sverige söker efter personer som kan följa med till Marseille i juni för att representera Vätterns rättigheter, där European Rights of Nature Hub kommer att ha en tribunal för europeiska vattensystems rättigheter. Tribunalen sammanfaller med IUCN kongressen i Marseille och har som syfte att lyfta frågan om naturens rättigheter i europeisk kontext.

Vi söker nu två personer som kan följa med på denna resa och representera Vätterns rättigheter. Personerna kommer att få resan betald och resan kommer att ske med tåg. Datumet för tribunalen är 13/6.

Är du den vi söker efter?

Vi söker:

  • En expert som är väl införstådd med Vättern som ekosystem och kan ge både fakta och statistik samt redovisa kring de kränkningar som utförs mot Vättern.
  • Målsägare som tar skada av kränkningarna och som kan tala för hela ekosystemet, inte endast utifrån ett mänskligt perspektiv. Detta är för att det är hela ekosystemets rättigheter som står i fokus.

Vi behöver ha ditt svar senast 28/2. Skicka din intresseanmälan via länken.

Intresseanmälan till Marseille!

Läs mer om vad en tribunal för naturens rättigheter är och om GARN.

Läs mer om IUCN kongressen som pågår samtidigt.