I november i år beslutade Panamas högsta domstol att kontraktet för ett kanadensiskt bolag att bryta koppar inte är förenligt med författningen. Beslutet gäller Cobre Panama, en av världens största koppargruvor som står för inte mindre än 1% av världens koppar och 5% av Panamas BNP. Beslutet refererar till naturens rättigheter, som Panama haft i lagstiftning sedan 2022.

Gruvan ligger i den Mesoamerikanska korridoren, ett sammanhängande naturområde som löper genom flera stater för att skydda spridningsvägar för djur och växter. Brytningstillståndet förnyades i oktober, vilket ledde till stora protester över att gruvan hotar den regnskog som förser regionen med färskvatten och hyser urfolkssamhällen samt många hotade arter.

Efter Högsta domstolens beslut ska nu gruvan stängas, meddelar landets president Laurentino Cortizo.

– Högsta domstolens hänvisning till Panamas lag om naturens rättigheter har stor betydelse och är ett konkret exempel på hur lagar om naturens rättigheter, inspirerade och informerade av vetenskap, kan användas för att skydda naturen.  Jag beundrar verkligen folket i Panama för att de försvarar naturen med sådan beslutsamhet och uthållighet, säger Callie Veelenturf, marinbiolog som var delaktig i förslaget om att införa naturens rättigheter i Panamas lagstiftning.

Även i Ecuador, det första och hittills enda landet i världen med naturens rättigheter inskrivna i grundlagen, har en domstol nyligen beslutat att en koppargruva hotar naturens rättigheter och inte får fortsätta. Gruvan ligger i en global ”hotspot” för biologisk mångfald. Domstolen i Imbabura beslutade i mars 2023 att den chilenska kopparproducenten Codelco och Ecuadors Empresa Nacional Minera hade brutit mot lokalsamhällenas rätt till samråd samt naturens rättigheter, och upphävde därför deras gruvdriftslicenser.