Naturens rättigheter för första gången i internationell policy

Parterna i Konventionen för biologisk mångfald, 200 stater, har antagit ett nytt globalt avtal om...

Läs mer