I början av april i år vann en grupp unga colombianer, representerade av organisationen Dejusticia, ett mål mot staten om avskogning i Amazonas. De nomineras nu till Childrens Climate Prize, som delas ut av Telge Energi. Colombias högsta domstol höll med dem om att avskogningens påverkan på klimatet hotar deras rätt till en frisk miljö, hälsa, mat och vatten. Domstolen ålade miljö- och jordbruksdepartementen att instifta en “intergenerationell pakt för livet i colombianska Amazonas” med uppdrag att reducera avskogningen till noll och minska utsläppen av växthusgaser. “Det är tydligt att staten, trots många internationella avtal, regelverk och lagstiftning i frågan, inte tillräckligt har adresserat problemet med avskogning i Amazonas”, skrev domstolen. En stor seger!

Men det verkligt revolutionerande i denna dom verkar passera juryn i Childrens Climate Prize obemärkt. Domaren, Luis Armando Tolosa Villabona, insåg att existerande regelverk var otillräckliga för att åstadkomma nödvändig förändring, och erkände Amazonas som ett juridiskt subjekt med rättigheter. Ett visionärt drag som följde på en liknande dom i Colombias förvaltningsdomstol, där floden Río Atrato erkändes som juridisk person. Det betyder att staten har skyldighet att skydda och restaurera skogen och att Amazonas kan hävda sina rättigheter i domstol. Pella Thiel från Naturens rättigheter i Sverige träffade både juristerna från Dejusticia och domaren på Rights of Nature Symposium då Ecuador firade tio år med naturens rättigheter i konstitutionen. På frågan om det inte var utmanande att fatta så radikala beslut, svarade domaren i att jo, det var det, men ibland måste man göra saker trots att man blir ifrågasatt.

Pella Thiel med domarna i fallen Amazonas och Río Atrato.

Att erkänna Amazonas’ rättigheter innebär att fallet blir mycket mer intressant och potentiellt betydelsefullt. Det lyfter frågan till att inte enbart handla om klimat, utan om hur vi uppfattar naturen och vår relation till den. Det är ett nödvändigt skifte för att kunna hantera klimatfrågan.

Läs mer hos Dejusticia

Läs mer om naturens rättigheter hos Lodyn

 

Gabriela Eslava Bejarano, Dejusticia, berättar om fallet: