Naturens rättigheter är ett fält som rör sig fort! För att ge en överblick har Eco-Jurisprudence Monitor skapats, en interaktiv online-plattform som sammanställer initiativ inom ekologisk rättsfilosofi. Den vänder sig till alla som vill veta mer om denna globala rörelse för att främja lagar som överskrider antropocentrismen.

Det är Global Alliance for the Rights of Nature som ligger bakom monitorn och syftet är att identifiera kulturellt skilda uttryck för ekologisk rättsfilosofi, samt skapa gemensamma verktyg för att analysera dem  för att främja den global diskussionen och utvecklingen av ekologisk rättspraxis.

Här hittar du monitorn: ecojurisprudence.org/