Lena Andersson skrev om Naturens rättigheter på DN:s ledarsida den 23 november (Om naturen ges rättigheter har även tumören rätt till ett värdigt liv). Toppenbra att frågan lyfts tycker vi, även om vi inte håller med om resonemanget. Här är en replik, skriven av Henrik Hallgren (Lodyn) och Pella Thiel (Naturens rättigheter i Sverige) http://www.lodyn.se/rattigheter-handlar-om-respekt-inte-fornuft/