Demokraterna i Florida antog den 12 oktober en ny politisk plattform som inkluderar Naturens rättigheter. Detta är såvitt känt första gången Naturens rättigheter erkänns av ett politiskt parti på delstatsnivå i USA. Texten lyder:

Vi beslutar att på ett tillräckligt sätt skydda våra vatten, stödja lokalsamhällens rättigheter i att återta rätten till självbestämmande och erkänner och skyddar naturens inneboende rättigheter…

 

– Vi gratulerar Demokraterna i Florida till att leda den systemförändring som behövs. VI gratulerar även de många människor i Florida som verkar för lagstiftning om Naturens rättigheter i sina lokalsamhällen, säger Thomas Linzey från  Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF), som arbetar nära flera lokalsamhällen i Florida för rättigheter för naturen.

– Ansträngningarna för att skydda floders och andra ekosystems rättigheter att existera, blomstra, regenerera och restaureras växer i Florida. Som vi ser i rubriker dagligdags så har vi drivit naturen till en gräns, och det är dags för svåra men nödvändiga förändringar i hur vi reglerar oss själva i relation till den levande världen, fortsätter han.

Everglades, Florida.

– Ingenstans är det tydligare än i Florida hur dagens lagar och politik har misslyckats med att skydda våra vatten från hänsynslös planering och dåligt skött mänsklig påverkan. Genom att deklarera behovet av ett paradigmskifte visar Demokraterna i Florida ett beslutsamt initiativ, nödvändigt för att ändra samtalet från ‘naturen är en ägodel, som kan brukas och missbrukas för vinning’ till ‘naturen är levande, och förtjänar respekt för sina rättigheter’, säger Mel Martin, Cocoa, medlem i  Demokraterna i Florida.

Pressrelease från CELDF

Den enorma våtmarken Everglades i Florida beskrivs som ”kanariefågeln i gruvan” i klimathänseende, den är extremt känslig för klimatförändringar och visar därför vad som väntar världen. Nu hotas området av de stigande havsnivåerna, men även av föroreningar från omkringliggande samhällen, visar Sveriges Natur i ett fint reportage  som visar hur människors hälsa är tätt sammankopplad med naturens hälsa.