I delstaten Western Australia har ett lagförslag lagts fram av parlamentsledamoten Diane Evers. Det är Australiens första lagförslag för Naturens rättigheter och framtida generationer. Organisationen Australian Earth Law Alliance (AELA) har assisterat i framtagandet av lagförslaget, som även erkänner urfolkens rätt att tala för och försvara sina traditonella territorier och Naturens rättigheter. Vidare förkunnar lagen att nuvarande och kommande generationer har rätt till en hälsosam miljö.

– Som det ser ut nu så ger vårt juridiska system röst åt företag medan naturen, ekosystemen, arter och framtida generationer saknar röst, säger Diane Evers.

Lagen motiveras av att det nuvarande systemet där naturen ses som en resurs för människan att exploatera har misslyckats med att skydda naturen. Naturen är inte bara människans egendom som kan användas tills det inte finns något kvar.

– Den levande världens hälsa måste utgöra det centrala i vårt samhälle så att nuvarande och kommande generationer av människor och alla andra varelser har en levande planet med biologisk mångfald att leva av, säger Dr Michelle Maloney från Australian Earth Laws Alliance.

I lagförslaget föreslås också stränga straff i enlighet med principen om att förorenaren får betala. De som tjänar på miljöförstöring måste också betala för det. Höga böter för företag och möjlighet till individuella fängelsestraff upp till fem år föreslås som påföljd. En klausul som liknar försiktighetsprincipen föreskriver att avsaknaden av säkra vetenskapliga bevis inte ska användas som ett argument för att neka eller försena implementeringen av Naturens rättigheter.

Hjälp AELA transformera lagstiftningen genom att erkänna Stora Barriärrevets rättigheter! Skriv under namninsamlingen