Rebecka Le Moine, riksdagsledamot för Miljöpartiet, lämnade den 3 oktober in en motion om Naturens rättigheter till riksdagen tillsammans med Anna Sibinska, Mats Berglund och Elisabeth Falkhaven, alla från Miljöpartiet.

Deltagarna vid seminariet om Naturens rättigheter i grundlagen.

Motionen föreslår att Sveriges regeringsform kompletteras, under 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, med Artikel 26: Skydd av naturen, enligt lagtext nedan:

Artikel 26. Naturen, inklusive ekosystem och inhemska arter, ska garanteras följande rättigheter:

  1.      rätten att naturligt existera, blomstra, regenerera och utvecklas;

  2.      rätten till restaurering, återhämtning och bevarande; och

  3.      rätten att utföra sina naturliga funktioner.

Läs hela motionen

”Den underliggande värderingen i vårt samhälle är att vi dominerar världen, och Naturen är enbart en resurs för oss. Ekonomisk tillväxt, inte en hälsosam miljö, har varit det verkliga målet. Jag är trött på denna era, där vår arroganta världsbild har drivit oss långt över planetens gränser. Nu när vi är i början av en ekologisk kollaps hoppas jag att vi kan omvärdera vår relation till naturen. För mig börjar det med att erkänna att Naturen har rättigheter” säger Rebecka Le Moine.

Mari Margil, associate director vid CELDF’s International Center for the Rights of Nature, och bl a rådgivare åt Ecuador då landet tog in Naturens rättigheter i konstitutionen, prisar Le Moines ledarskap:

”Vi behöver ett fundamentalt skifte i vår relation med naturen. Att driva Naturens rättigheter i Sveriges grundlag är ett viktigt steg framåt. Vi gratulerar ledamot Le Moine till detta politiskt modiga och nödvändiga steg.”

Läs mer

Läs hela motionen