Tribunalen för Naturens rättigheter är en iscensatt rättegång som prövar internationella fall av miljöförstörelse och klimatpåverkan för att bedöma om dessa kan ses som brott mot naturens rättigheter, om Deklarationen om Moder Jords rättigheter skulle ha varit antagen av FN. Arrangörer är Global Alliance for the Rights of Nature och End Ecocide on Earth och tribunalen hölls i samband med COP23 i Bonn.

Från Naturens rättigheter i Sverige och End Ecocide on Earth medverkade Mariam Carlsson Kanyama. Vid tribunalen medverkade även för första gången samiska representanter. Som Europas enda ursprungsfolk på ILO:s lista ges de en framträdande plats både i den inledande ceremonin och i presentationen av övergrepp på naturens och ursprungsfolkens rättigheter i Sápmi. Det är ytterligare ett steg i det ledarskap som samerna har tagit i att bana väg för naturens rättigheter, ett ledarskap som erkänns som mycket betydelsefullt av såväl svenska som internationella miljöorganisationer. Under hösten har även en motion om naturens rättigheter lämnats in till Sametinget.

Åsa Simma, VD för Gíron Sámi Teáhter: –Deklarationen om naturens rättigheter handlar inte bara om juridik. Den ger också västvärlden en chans att återskapa en levande relation till naturen, byggd på respekt och ömsesidighet snarare än utnyttjande och osynliggörande. Det är ett synsätt som har varit grunden i vår kultur och som jag kommer att levandegöra i ceremonin.

Krönika i Landets Fria av Mariam Carlsson Kanyama

Pressmeddelande från Naturens rättigheter i Sverige och End Ecocide Sweden

Artikel från SR Sameradion om samisk medverkan vid Tribunalen

Nyhetsbrev från Global Alliance for the Rights of Nature