Ny upplaga, ny titel – och engelsk version på gång!

Efter att den första upplagan sålt slut satsar förlaget på en ny upplaga av boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden”.

Vi är glada över att förlaget Roos & Tegnér har tagit detta beslut, det är en viktig bok med ett viktigt budskap i de utmanande omställningstider vi lever i. Dessutom kommer beskedet samtidigt som ett internationellt förlag vill ge ut boken på engelska, berättar Chalmer-forskaren Martin Hultman som skrivit boken tillsammans med ekopedagogerna Ingrid Berg och Nikolas Berg.

Hultman beskriver  hur boken bearbetats inför nya upplagan:

Vi har kompletterat boken med den senaste utvecklingen på området. Vi skriver om Sametingets beslut att ställa sig bakom deklarationen om Moder jord rättigheter, och hur det inspirerade Svenska Kyrkan till ett beslut att studera frågan. Vi ger också bakgrunden till att LO och arbetarrörelsen nu ställer sig bakom kravet på att livsmiljöförstörelse ska kriminaliseras i en ekocidlagstiftning. Plus det senaste på den internationella arenan. Dessutom har vi lyft fram och vässat det gedigna källmaterialet.

Hultman förklarar hur boken både speglar ekorättsrörelsen och de bakomliggande juridiska tankarna, hur idén kan bidra till systemskifte och vilka lärprocesser som behövs för att den ska bli verklighet:

Naturens rättigheter är en ny vision för hållbarhet som påverkar alla samhällsområden. Inom exempelvis ekonomin hjälper den till att korrigera systemfel och möjliggöra verkligt cirkulära ekonomier där vi kan samarbeta med jordens ekosystem istället för att dominera dem. Boken bygger på ekopedagogik, en jordcentrerad rättighetspedagogik som stärker människor i att vara ekorättsambassadörer och medskapare av en hållbar kultur. Det är just kopplingen mellan ekopedagogik och naturens rättigheter som gör boken intressant även internationellt, avslutar Martin Hultman.

Ingrid Berg berättar om hur boken under året har hjälpt till att sprida idén över landet:

Med boken har vi velat sprida en berättelse om en hållbar och fredlig relation till jorden, som många medskapar. En berättelse i både ord och bilder, för både hjärta och hjärna. Under året har boken synts och hörts i media, exempelvis i Kulturnyheterna på SvT och i P1 Naturmorgon där man kallade den ”Jobbig, viktig men också härlig.” Vi har värmts av många inspirerande läsarkommentarer och spontana studiecirklar som har startats. I samverkan med Världskulturmuséerna har vi tagit fram ett webbaserat skolmaterial om naturens rättigheter baserat på boken. Tillsammans med Chalmers tar vi nu nästa steg och utvecklar studiematerial.

Ingrid Berg bjuder in alla att fortsätta sprida och medskapa berättelsen:

Skriv om boken på Facebook eller recensera den hos en internetbokhandel. Efterfråga den på ditt bibliotek, starta egna studie- och samtalscirklar… Förlaget ger möjlighet att köpa in boken till återförsäljarpris om man beställer minst tio! Delge också egna tankar och berättelser på bokens hemsida på www.medskaparna.se eller besök hemsidan för ekorättsrörelsen i Sverige på www.naturensrattigheter.se. Bli en medskapare i rörelsen!

Nikolas Berg berättar avslutningsvis om ändringen i boktiteln

Huvudtiteln är ju ”naturens rättigheter”, men sedan ville vi få in något som mer speglade innehållet i boken. Att det verkligen  handlar om att skapa fred med jorden, ett aktivt engagemang och inte bara en fråga om juridik. I undertiteln får vi med bokens tre huvudpelare: Ekopedagogik och juridik för hållbar samhällspraktik.