FN:s Konvention för Biologisk mångfald (CBD) utvecklar under året ett nytt ramverk för biologisk mångfald (motsvarande ett Parisavtal för naturen) som ska antas under COP15 i Kunming, China 2021. 

Naturens rättigheter i Sverige har tillsammans med Earth Law Center, Earth Advocacy Youth och Rights of Mother Earth lobbat för att ramverket ska erkänna naturens rättigheter, och nu innehåller det uppdaterade utkastet skrivningen: ”Consider and recognize, where appropriate, the rights of nature.” Hurra! Läs mer om bakgrunden

Men processen är inte klar och nu behöver vi hjälpas åt för att visa att naturens rättigheter har ett starkt stöd, och att transformativa policyförslag som ekocid som internationellt brott och en deklaration för Moder Jords rättigheter existerar. Hjälp till genom att skicka ett digitalt vykort direkt till dem som förhandlar inom CBD!

Här hittar du kampanjen: https://rightsfornaturecbd.earth/

Här hittar du adresserna till de svenska representanterna

De är väl medvetna om att CBD inte når upp till ett enda av sina mål. Se till att de även får veta att det finns idéer som kan skifta hur vi gemensamt förhåller oss till naturen! Skicka ett kort!