Under Earth Rights Conference bildades en europeisk nod för Naturens rättigheter som en del av the Global Alliance for the Rights of Nature. Syftet är att samla människor och organisationer som arbetar med frågan i Europa, för att stödja varandra och arbeta gemensamt med Naturens rättigheter i Europa. Noden är den andra i världen – den första bildades i Latinamerika i höstas. Organisationerna som hittills är inblandade är


Global Alliance for the Rights of Nature
Naturens Rättigheter &Lodyn
Nature Rights France
Notre Affaire à Tous

OSI Geneva Forum

First meeting of the European hub of GARN.