Behöver grundlagen ändras för att det ska vara möjligt att skydda naturen? Enligt rapporten från IPBES, med alarmerande nyheter om tillståndet i världens ekosystem, krävs fundamentala förändringar av samhällets regelverk på systemnivå för att skydda och restaurera naturen. En rörelse för en sådan transformativ förändring pågår redan. Förståelsen av naturen som rättighetsbärande subjekt manifesteras i beslut i domstolar, parlament och lokalsamhällen världen över. Under seminariet Rights of Nature – a growing global movement i riksdagen 14 maj undersöktes frågan då Rebecka Le Moine (MP) tillsammans med Pella Larsdotter Thiel från Naturens rättigheter i Sverige bjöd in två världsledande röster för naturens rättigheter; Mari Margil (CELDF, USA)  och Gabriela Eslava Bejarano (Dejusticia, Colombia).

Skydd av naturen är en grundvärdering i Sverige. I Regeringsformen står: “Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” (1 kap 2§) Idag är utvecklingen inte hållbar. Trots mycket resurser och mycket väl utfört arbete räcker vidtagna åtgärder inte till för att uppfylla de miljömål riksdagen beslutade om för 20 år sedan. Under seminariet diskuterades om utvecklingen kan vändas genom att i grundlagen erkänna naturens rättigheter.

Ett tillägg till regeringsformen skulle kunna se ut såhär:
2 Kap, §26.

Naturens rättigheter:

Naturen, inklusive ekosystem, populationer och arter, skall garanteras följande fri- och rättigheter:
1. Rätt att existera, blomstra, regenerera, utvecklas och restaureras; samt
2. Frihet att utöva, hävda och försvara dessa fri- och rättigheter.

Rebecka Le Moine:
– Runt om i Europa utfärdas klimatnödläge. Det är dags för Sverige att ta sitt ansvar. Och, genom att ge naturen rättigheter påbörjas det viktiga arbete för det skifte som vi så väl behöver. Jag är tacksam för allt internationellt stöd av experter som står för idén om att ge naturen rättigheter och få diskutera det med bland annat Mari Margil från CELDF.

Mari Margil:
Sverige skulle kunna bli det första landet i Europa som inkluderar naturens rättigheter i grundlagen. Det skulle vara att ta ett verkligt ledarskap för framtiden.

 

Nöjda medborgare ser fram emot att grundlagen utvecklas för att erkänna naturens rättigheter.