Skriv under namninsamling till stöd för Patricia Gualinga från Sverige till Ecuadors regering!

Sarayakufolket, ett urfolk i Ecuador, har under lång tid kämpat för rätten till sin mark. Patricia Gualinga Montalvo har hela tiden varit en del av denna kamp för regnskogen i Amazonas. Först som folklig kommunikatör, sedan som representant för kvinnoorganisationen i Sarayaku och som ansvarig för internationella relationer. Det var i den senare rollen som Patricia besökte Sverige för att delta som huvudtalare i Earth Rights Conference i Sigtuna i april förra året.

Naturens försvarare hotas till livet
Den 5 januari i år attackerades Patricias bostad i staden Puyo, Ecuador med stenar och fönster krossades. Mannen som utförde dådet hotade henne till livet innan han flydde. Risken finns att attentatet är del av en större hotbild mot Sarayakufolket och de försvarare av naturen som anses stå i vägen för exploatering av Amazonas. Detta är inte en isolerad händelse utan en del av ett globalt mönster; under 2016 mördades fler än någonsin för sin kamp för naturen, Fyra människor varje vecka fick sätta livet till, många av dem tillhörande urfolk. Attentatet mot Patricia Gualinga har anmälts till polisen och solidariska röster hör nu av sig till Sarayaku för att ta avstånd från händelsen och erbjuda sitt stöd.

Vi ber regeringen i Sverige att höra av sig kring fallet och på så sätt visa att vi är många här som arbetar för respekt av de mänskliga rättigheter och för naturens rättigheter, och som vakar över Patricias och andra naturens försvarares liv och säkerhet.

Vi ber regeringen i Ecuador att undersöka händelsen och ombesörja Patricia Gualingas och andra urfolksledares säkerhet.

Patricia och många andra naturens försvarare lever ett mycket farligare liv än vi gör, skriv under namninsamling till stöd för Patricia Gualinga från Sverige till Ecuadors regering!

I samband med Earth Rights Conference träffade Patricia Gualinga Isabella Lövins statssekreterare Ulrika Modéer. Naturens Rättigheter i Sverige har tillskrivit Lövin, Margot Wallström, Mikael Damberg samt Sveriges ambassadör i Colombia, Tommy Strömberg och bett den svenska regeringen att föra dialog med den ecuadorianska regeringen om hotet mot Patricia Gualinga Montalvo och om situationen för urfolks rättigheter och rättighetsförsvarares säkerhet i ecuadorianska Amazonas.

Bakgrund:
År 1989 började Sarayakufolket, ett urfolk i Ecuador med 1200 medlemmar, att kämpa. Från början gällde kampen markrättigheter. Från och med början av 2000-talet satte de även stopp för oljeföretag som ville tränga in i deras territorier. Sarayaku begärde att staten som gett företagen lov att exploatera olja, skulle skydda befolkningen istället för företagen.

Efter många långa marscher till Quito, mobiliseringar och fysiskt motstånd mot oljeföretagens intrång i Sarayakuområdet lyckades man till slut få sitt fall skickat vidare till Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Kommissionen tog, efter många undersökningar, ställning för folket i Sarayaku och beordrade Ecuadors regering att tillfälligt avbryta exploateringarna och röja området från sprängmedel.

Men de juridiska processerna fortsatte och Sarayaku-fallet skickades vidare till Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (en motsvarighet till Europadomstolen). Den avgörande domstolsförhandlingen hölls år 2012 och Sarayakufolket fick rätt. Staten Ecuador dömdes att offentligt be om ursäkt och betala skadestånd till Sarayaku samt att utbilda statligt anställda i urfolkens rättigheter.

Läs mer:

Intervju med Patricia från tidningen Omvärlden

Reportage om attentatet från Republica Selva (spanska)

 

Patricia Gualinga under COP 21 i Paris 2015.

Skriv under namninsamling till stöd för Patricia Gualinga från Sverige till Ecuadors regering!

 

Naturens rättigheter i Sverige är ett nätverk av organisationer och individer som arbetar för ett samhälle där naturen har rättigheter. I nätverket ingår Latinamerikagrupperna, Lodyn, End Ecocide Sweden och Swedish Earth Rights Lawyers.