Colombias Högsta domstol meddelade igår i ett beslut att landets del av Amazonskogen har rättigheter som en juridisk person: ”Colombianska Amazonas erkänns som ett rättssubjekt” inklusive ”rätten till lagligt skydd, förvaltning, bevarande och restaurering”. Domstolen hänvisar till Amazonas´utsatthet för avskogning och klimatförändringar, och behovet av att i grunden förändra hur skogen skyddas.

Beslutet refererar till ett tidigare beslut, av landets författningsdomstol, där Atratofloden fick samma rättigheter. Författningsdomstolen skrev att ”det är nödvändigt att rättsfilosofin (jurisprudence) tar ett steg framåt” för att skifta relationen mellan mänskligheten och naturen ”innan det är för sent, innan skadorna är oåterkalleliga”.

Länk till artikel (på spanska)

Länk till pressmeddelande från Community Environmental Legal Defense Fund (engelska)

Reuters

WWF