Representanter från Latinamerikagrupperna, Swedish Earth Rights Lawyers, Lodyn, Naturens Rättigheter i Sverige, End Ecocide Sverige, Nätverket för naturens rättigheter i Göteborg och Suohpanterror bidrar med en motion om naturens rättigheter till Klimatriksdagen, 4-6 maj i Stockholm.

Motionen föreslår att:

– Lagstadga om naturens rättigheter i Sverige
Som första steg: tillsätt en statlig utredning med syfte att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan erkännas och integreras i svensk lagstiftning.

– Verka internationellt för naturens rättigheter
Att Sverige inom FN och genom andra relevanta internationella forum ska arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter.

Länk till motionen