År 2020 är ett oerhört viktigt år för världens biologiska mångfald. En ny strategisk plan inom Konventionen om Biologisk mångfald  (CBD) ska tas fram, ett Parisavtal för naturen om man så vill. CBD är den starkaste internationella plattformen för samverkan för världens natur. Avsikten var att den nya planen med mål för biologisk mångfald skulle beslutas på CBD:s toppmöte, COP15, i Kunming i Kina i oktober i år, men med anledning av Coronakrisen kommer mötet att skjutas på framtiden. Det är fortfarande oklart när och var COP15 kommer bli av, men sannolikt kommer det inte att hinnas med under 2020.

Självklart borde naturens rättigheter vara en del av denna strategiska plan på högsta policynivå. Så länge naturen är rättslös blir det omöjligt att nå CBD:s syfte. Tillsammans med Rights of Mother Earth i Schweiz har vi föreslagit ett tillägg (se nedan) till utkastet till strategisk plan, (här på CBD:s hemsida date April 28). För att förslaget ska kunna antas som en del av planen måste det drivas av en av konventionens parter, dvs en stat.

Kan Coronakrisen ge oss den tidsfrist som behövs för att få in Naturens rättigheter i denna viktiga plan?

Hjälp oss gärna att lyfta förslaget i de nätverk du är verksam och de sammanhang du kan komma på! Här hittar du det vi har skrivit till olika aktörer inom den internationella samverkan för naturen https://www.rightsofmotherearth.com/biodiversity-convention

Tack för allt du gör för Naturens rättigheter!

 

In order to recognise the Rights of Nature in the post-2020 global biodiversity framework, we propose the following wording and placing in the ​zero draft​:

E. Implementation support mechanisms

13. Effective implementation of the framework requires implementation support mechanisms commensurate with the ambition set out in the goals and targets of the framework and with the transformative changes required to reach them. These include:
(a) Action against environmental crime affecting biodiversity; making ecocide an international crime. Including Nature in legal systems of all nations as a rights bearing entity and subject of law with the right to exist and flourish independently of the use to humans. Adopting a Declaration of Rights of Mother Earth by the UN to complement the Human Rights Declaration, ​in order to prioritise the protection of the natural “system” that enables life on Earth.