Den 6 maj kom den hittills mest ambitiösa genomgången av tillståndet i naturen globalt. Rapporten från IPBES visar att en miljon djurarter närmar sig utrotning och det krävs ”grundläggande, systemomfattande förändringar” för att rädda ”grunden för våra ekonomier, försörjning, livsmedelssäkerhet, hälsa och livskvalitet över hela världen”.

Samtidigt som det blir allt tydligare hur samhället koloniserar livsutrymmet för andra arter, växer en ny rörelse fram i världen. I domstolar, parlament och lokala administrationer världen över erkänns sjöar, skogar och floder som juridiska personer. Rörelsen för Naturens rättigheter utgör en brygga mellan moderna västerländska institutioner och urfolkens förståelse av människan som en del av naturen.

Den 10-11 maj arrangerar Lodyn, Sigtunastiftelsen och Cemus: Earth Rights Conference – den andra internationella konferensen i Sverige om Naturens rättigheter. Konferensen samlar några av de ledande rösterna inom rörelsen globalt, och bland annat kommer en ny europeisk nod inom Global Alliance for the Rights of Nature att bildas.

Vi börjar vakna till det akuta behovet av en kulturell transformation, säger Pella Larsdotter Thiel, koordinator i Nätverket för Naturens rättigheter i Sverige. Vår kultur bygger på antagandet om människan som skild från ekosystemen, som vi uppfattar som enbart resurser för oss. Naturens rättigheter bygger på en helt annan förståelse av människan som en del av en levande helhet. Där vi behöver balansera våra behov mot andra varelsers behov, förvalta oss själva istället för att försöka förvalta naturen, fortsätter Pella.

Förra året beslöt Sametinget att stå bakom Deklarationen om Moder Jords rättigheter, ett förslag till en ny FN-deklaration att komplettera Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Stefan Mikaelsson, ledamot i Sametinget, berättar: Urfolken är en del av lösningen och inte en del av problemen. Sametinget hoppas att beslutet att stödja Deklarationen om Moder Jords rättigheter ger kraft till diskussionen kring hur naturens rättigheter kan tillämpas på lokal, nationell och global nivå.

Deklarationen om Moder Jords rättigheter har stöd av urfolk runt om i hela världen. En av konferensen medverkande är Erena Rangimarie Rereomaki Rhöse, från Aotearoa Nya Zeeland. Hon berättar: Jag är Maori, dotter av floden Whanganui, som har fått rättigheter som juridisk person. Jag talar för vattnet. Luft är det första livsvillkoret, vatten är det andra och mat är det tredje. Dessa tre är de allra mest grundläggande behoven för oss människor. Men nu sjunger inte vattnet längre. Jag kan inte bevisa detta, men vinden sjunger inte längre. Vi måste vända utvecklingen nu, det finns ingen tid att förlora. I detta ögonblick kan vi göra något genom att ge Moder Jord och naturen dess rättigheter.

NYHET! Earth Rights Conference ONLINE (program/registrering)
Följ med under hela konferensen – där du är! Allt från den stora salongen sänds online. Värdarna David Bennett och Arci Parsanen gör unika intervjuer och skapar möjligheter för alla online att var delaktiga så mycket som möjligt. Språk: engelska. Klicka på rubriken för att komma till program och registrering.

KONTAKT
Head of communications:
för pressackreditering och intervjuer vänligen kontakta Annette Ericsdotter, annette@tgim.se, 070 777 91 00
Coordinator Naturens Rättigheter i Sverige:
Pella Larsdotter Thiel, pella@endecocide.se, 073-658 98 84

PROGRAM Earth Rights Conference 2019
Allt om konferensen och medverkande.#erc2019 #rightsofnature #earthrights
#endecocide #vätternsrättigheter #vätterntribunal #makeecocidelaw

ARRANGÖRER
Lodyn, CEMUS – The Centre for Environment and Development Studies, GARN – Global Alliance for the Rights of Nature och Sigtunastiftelsen i samverkan med End Ecocide Sweden, Latinamerikagrupperna Färnebo folkhögskola med stöd av Världsnaturfonden WWF samt Ekobanken