Svenska Kyrkans Unga ställer sig bakom kraven att erkänna ekocid som ett internationellt brott och uppmanar Svenska kyrkan att göra detsamma. Det är en rättvisefråga, enligt uttalandet från riksårsmötet den 5-7 augusti: ”Som en del av den världsvida kyrkan har vi syskon över hela världen. När orättvisor uppstår i andra delar av världen kan vi inte blunda på grund av att det inte händer här hos oss, skapelseansvaret har inga gränser.”

Hanna Soldal. Foto Magnus Aronson.

– Det känns stort att vi som Svenska Kyrkans Unga nu officiellt ställer oss bakom kraven att erkänna ekocid som ett internationellt brott, säger Hanna Soldal, samordnare för globala påverkansfrågor hos Svenska Kyrkans Unga. För naturens skull, men också för alla människor som är beroende av den, idag och i framtiden. Vi tror att det är just den här typen av initiativ som kan ge oss människor hopp och kraft att orka fortsätta kämpa för en helad skapelse.

Svenska kyrkan har en stark röst både nationellt och internationellt, och den bör användas för att påverka den svenska regeringen samt internationella partners med syftet att få ekocid att bli ett internationellt erkänt brott, sägs vidare i uttalandet, som avslutas:

”Som kristna har vi fått uppdraget att värna och vårda vår jord och allt som lever här. En lag som kriminaliserar storskalig och systematisk miljöförstöring kan inte bara rädda vår skapelse och vår framtid. Den kan också skänka hopp till de som tänker att hoppet är ute för vår planet.”

– Det kanske är paradoxalt att införandet av ett nytt brott innebär en hoppfull handling, men den responsen möter vi ofta. Det är fint att den lyfts så tydligt från de unga, säger Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden. Det här är ett fantastiskt viktigt beslut inför lanseringen av Faith for Ecocide Law, en internationell interreligiös plattform den 16 september.