På Moder Jords Dag den 22 april arrangerar Bolivias vice-president David Choquehuanca Céspedes en konferens med syftet att återupprätta vår relation med Moder Jord … en process som vi alla måste genomföra i våra samhällen, myndigheter och i det internationella samfundet.

Vi människor har börjat tänka att vi är de överlägsna varelserna, högst upp i hierarkin, och tror att allt bara är resurser för oss: levande varelser, stenar, mineraler, allt, bara för oss människor. En egocentrism som bara kan leda i en dålig riktning. … Vi har den absoluta övertygelsen när vi kallar till denna konferens att ge hopp, och det hoppet ligger i mötet med vår Mor, med Pachamama, säger David Choquehuanca Céspedes.

För att påbörja denna process bjuder konferensen in till att delta i skapandet av normer och strategier för att skydda vår Moder Jord genom:

– En lag för att etablera en Moder Jords försvarare
– En lag mot ekocid och för att skydda Moder Jord
– Uppmaning till en församling för Jorden i FN
– En handlingsplan

Läs mer

Dokumentation från Reencuentro con la Pachamama på Facebook

Det normskifte vi ser i världen i takt med eskaleringen av den ekologiska krisen har inneburit ett stort uppsving av aktiviteter den 22 april. Bolivias firande av dagen skiljer ut sig genom att presentera konkreta förslag på institutionellt stöd för att skydda naturen, i form av en ombudsman (Defensoría de Madre Tierra) och en lag mot ekocid.

Bolivia, en plurinationell stat med starka urfolk, har länge tagit ett ledarskap för en jordlig rättsfilosofi framförallt på den internationella arenan. 2009 tog landet initiativ till att FN utropade den 22 april till Moder Jords dag och till att starta FN-programmet Harmony with Nature. 2010 samlade landets president Evo Morales världen till en World Peoples Conference on Climate Change, där ett utkast till Deklaration för Moder Jords rättigheter antogs, som senare presenterats för FN:s generalförsamling.

Skriv under för Deklarationen för Moder Jords rättigheter